Kommunepolitikar i Radøy gir seg - ser ikkje vekk ifrå politisk comeback

Etter nesten to fullførte periodar som kommunestyrerepresentant, har no David Pletten Aasgard (26) blitt erstatta.