Desse adressene rår fellesnemnda kommunane til å fjerne

For å hindre at naudetatar køyrer feil, ønsker fellesnemnda å fjerne elleve adresser i Alver kommune.