Lindås kommune i ferd med å gi opp forhandlingane: Vil ta areal frå desse eigedomane i Knarvik

Formannskapet i Lindås vedtok torsdag å ekspropriere areal frå fire eigedomar i Knarvik sentrum.