Vil at kommunane skal ha vetorett i vindkraftsaka: – Rekreasjon og urørt natur betyr meir enn valkamp

Lindås-ordføraren og KrF-leiaren er einige om ei løysing i vindkraftsaka: kommunane kan få vetorett.