Sparebank 1 SR-Bank om Lonena-planane: - Heile områdeplanen er eit resultat av kommunen og oss

Før kommunestyremøtet torsdag denne veka, fortalde Sparebank 1 SR-Bank at dei håpte kommunen ville vedta Lonena-planane. Det gjorde dei.