Pakka titusenvis av partiprogram på dugnad

Tverrpolitisk dugnadsøkt for å få ut valinformasjon til alle husstandar.