Full mann på Manger førte til at poltiet vart tilkalla