– Det kan bli veldig mykje veps utover i august, i alle fall i Sør- og Midt-Norge. Når det er så varmt, gir det veldig gode forhold for bola, seier seniorforskar Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) til NTB.

Vepsen er ein insektfamilie med særleg store bestandar i partallsår. Dei lever i stor grad av mindre insekt. Små regnmengder har ført til at fleire av disse bøttedyra slit – særleg i kystområde sørvest i landet.

– Vi er usikre på korleis det kjem til å slå ut, seier Ødegaard, som likevel meiner at forholda ligg til rette for eit veldig godt år for dei solelskande insekta.

Aktive i varmen

Varmen gjer at larvene utviklar seg raskare, samtidig som arbeidarane verkeleg setjast i sving.

– I regnvêr held de seg mykje meir inne i bola sine. I varmen er de aktive, seier forskaren.

 

I naturen har vepsen ei viktig rolle. Insektfamilien bidrar til å halde bestandar av fluer og mygg nede, samtidig som dei gule og svarte insekta også fungerer som pollinatorar. Samtidig er stikka smertefulle og i ytste konsekvens livsfarlege for allergikarar.

– Folk er veldig uroa for vepsestikk. Mitt råd er at ein bør stelle seg rolege overfor vepsen, og at man bør unngå å drikke øl og brus frå boksar ute. Vepsane kan krype nedi aluminiumsboksane, og stikk i halsen er farleg, seier Ødegaard.

 

– Vær tidleg ute

Også skadesjef og biolog Stein Norstein i Anticimex har inntrykk av at det kan bli mykje veps i år. Han rår folk til å vera tidleg ute dersom dei ønsker å fjerne vepsebol.

– Alle bol startar frå botnen av, og det gjeld å vera tidleg ute. I august er bola ofte store, og om du rotar med dei, får du fort fleire hundre veps etter deg, seier Norstein.

Bolene byggjast ofte i vegger på hus, uthus og andre stader nær menneske.

– Det er mange måtar å fjerne et bol på. Ein kan ta ein stein og knuse det, eller putte ein pose rundt det og rive det laus. Det er også mogleg å sette ein støvsugar ved inngangen, men då bør ein veta kva ein skal gjera med posen i etterkant, seier Norstein. (ANB-NTB)