Oljebransjen ventar fall etter 2020

Av

Investeringane på norsk sokkel blir vurdert til å falle markant etter 2020. No etterlyser oljebransjen tildeling av «attraktive» areal for å halde aktiviteten oppe.