Så mykje samla Nordhordland inn til TV-aksjonen

Søndag 20. oktober gjekk 100.000 bøsseberarar rundt i landet og samla inn pengar for årets TV-aksjon. Årets aksjon gjekk til organisasjonen CARE, og deira arbeid for å skape eit betre liv for kvinner.