Latterleg sterk pågang etter oppfinninga: – Heilt sjukt

Humorkjendis Øyvind Rafto er overvelda av etterspurnaden etter «Boil in box».