Bedrifta aukar omsetninga kvart år

– Me har jo håpa at det skulle gå så bra, men å få det til er noko anna.