Levetida til brua kan vere betydeleg redusert etter dette

Natt til 6. juni kolliderte ein lastebåt med Nordhordlandsbrua. No viser det seg at det ikkje var båten, men ein gravemaskin som forårsaka dei største skadane.