Då ulykka skjedde kom heldigvis hjelpa fort. Takk til det fantastiske brannteamet i Nordhordland!

Av

11. juni 2019 opplevde eg det mange fryktar når dei er ute og køyrer, å hamne i ei alvorleg trafikkulykke. Midt på Nordhordlandsbrua mista sjåføren min kontrollen over bilen, og vi køyrde rett i eit stillas og bilen hamna oppå eit rekkverk.