Byggefirma i Bergen vann kontrakt med Lindås Tomteselskap: Skal bygge fire nye bustadar for unge som slit med å komme inn på bustadmarknaden

Byggmester Hitland i Bergen er tildelt kontrakt av Lindås Tomteselskap om å bygge fire bustadar tilpassa innbyggjarar som ikkje kjem seg inn i bustadmarknaden.