Brannen i bufelleskap i Knarvik: Ei leilegheit er framleis umogleg å bu i. – Det kan ta dagar eller veker før beburaren kan flytta inn att

To bebuarar fekk flytta heim att dagen etter brannen, ei av leilegheitene er framleis ikkje mogleg å bu i.