Fem grunnar til kvifor nordhordlendingane reiser til Bergen for å feire 17. mai

Av

Om morgonen til 17. mai dro Avisa Nordhordland til Knarvik Skysstasjon for å snakke med folk om kvifor dei vel å feire 17. mai i storbyen.