Dette rykker brannvesenet ut til mest i Nordhordland

Sjå oversikta nedst i saka!