Beate og Edvard skreiv namn og nummer på mjølkekartongen og vann 100.000 kroner: – Eg måtte spørje fleire gonger om det var tull

Det tok litt tid før Beate turde å tru på beskjeden ho fekk over telefon. – Eg vart både varm og kald på same tid.