Nav-offer må vente på reinvasking

Av

Ingen veit enno det reelle omfanget av Nav-skandalen. No jobbar alle instansar på høggir for å få oversikt. Offera kan måtte vente til neste år med å få oppreisning.