Melandsfirma har utvikla digital løysing som skal erstatta det tradisjonelle teorikurset

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter to års arbeid har gutta i Digital Creations utvikla ei nettside der du får alt du treng for teoriprøven til bil.