Den nye sjefen tek affære

– Det første eg skal gjere, er å røske opp parkeringsskilta til styreleiar og tilsette. Det er ikkje rart folk trur vi har nasa i sky!