Eikås Motorsenter redda, men leigeprisen er mangedobla

Motorsportmiljøet kan omsider puste ut: Bergen kommune har inngått ein femårig leigeavtale med grunneigarane på Eikås.