Vil greie ut elektrifisering av Mongstad

Av

Olje- og energidepartementet skal kartleggje moglegheita for å elektrifisere dei største landbaserte industrianlegga i landet, skriv Aftenposten.