Vegarbeidet i Mjåtveitvegen på Frekhaug held fram

Arbeidet med bygginga av fortau langs Mjåtveitvegen vil halde fram bortimot jul. Så vil det fortsette ved ein anna del av vegen.