No har Meland kommune fått 3 millionar kroner til gründeropplæring for flyktningar

Meland kommune har motteke tre millionar kroner for å teste eit nytt introduksjonsprogram for flyktningar, der gründeropplæring er kombinert med vanleg norskopplæring.