Mona og Wemund fekk sauekadaver på kroken

– Det var ikkje denne typen fangst vi var ute etter.