Prøv også å overtala dine partikollegaer i fylkestinget om å snu i tide

Av

Fylkeskommunen sparar pengar, men overfører kostnader og ulemper til innbyggarane. Vedtaket inneber mellom anna at langt fleire må reisa lengre for å koma til tannlege.