Flyttar hevinga av KNM «Helge Ingstad»

Av

Forsvaret vurderer hevingsplanen for «Helge Ingstad» som for risikabel på grunn av vêrforholda. Staden for hevinga flyttast derfor til Hanøytangen.