Manger Folkehøgskule er redda

Fylkesrådmannen sine framlegg til budsjettkutt for Manger Folkehøgskule fall ikkje i god jord. No er skulen redda.