Helge stilte ut arbeidet sitt på torgdag på Manger: - Freistar til gjentaking

Heile livet sitt har han jobba med tre. På laurdag tok han med seg verket sitt til torgdagen på Manger.