FrP gjekk på nederlag då dei kjempa for Manger folkehøgskule

Framstegspartiet fremja forslag under Vestland sitt første fylkesting, men fekk ikkje medhald av nokon andre parti.