Kjenner seg lurt trill rundt av reiseselskap

– Eg vil fortelja korleis reiseselskapet heldt på, for å åtvara andre, seier Helge Markussen.