1,8 millionar kroner til tørkeråka Nordhordlandsbønder

Den lange tørkeperioden i sommar gav store avlingstap for bønder i heile landet.