Kolås barnehage plaga med hærverk: - Vi har funne brent papir på trappa, svimerke og knuste blomepottar

Etter fleire episodar med hærverk, gjev Kolås barnehage klar beskjed.