Ti millionar til skulane i distriktet – Kjempeviktige pengar for oss

Milliontilskot frå Utdanningsdirektoratet for å auka lærartettleiken.