Har vedtatt Lonena-planane: - Trist for Knarvik og kommunen

Onsdag vedtok plan- og miljøutvalet i Lindås Lonaneplanane. Neste stopp er kommunestyret som vil ta den endelege avgjerda.