Camilla vert kulturskulerektor i nye Alver kommune: Får ansvar for 700 elevar og 30 lærarar

Camilla Søderstrøm Tveit har vore kulturskulerektor heile yrkeslivet. Første januar 2020 vert ho rektor for kulturskulen i Alver kommune.