Lærarar ved Knarvik ungdomsskule i brev: Er bekymra for handteringa av saker der lærarane blir skulda for å krenka elevar

Lærarar ved skulen er redd arbeidstakarane sine rettar blir gløymd og underprioritert etter elevane sine.