Tove er valt til ny leiar av Handikapforbundet - Skal kjempe for lovendring

Brandvik skal no kjempe vidare for universell utforming av samfunnet, i sitt nye verv som leiar.