Første prosjektet var ein suksess. No er dei i gang med byggeprosjekt nummer to: – Endeleg!

For eit år sidan stod eit tjuetals leilegheiter klar i Hordasmibakken. No er Lindås Tomteselskap i gang med endå eit bustadprosjekt som skal hjelpe unge førstegongskjøparar.