Kapteinen sa stopp. Matrosen ga full gass. Så smalt det

Av

Dette er historien om ferjen MS Røst som ble kraftig nedbemannet, før den på nasjonaldagen dundret rett inn i kaia. Bak roret sto en matros, ikke en kaptein.