Denne kyrkja vert stengt til påske

Kyrkja i Austrheim skal gjennom eit utbetringsarbeid, og vil difor halde stengt fram til påske.