Spesiell kyrkjereise for Anne og Håkon: Har vore på gudsteneste i alle kyrkjene i Nordhordland

Dei har vore på gudsteneste i alle kyrkjene i Nordhordland. Svært få, om nokon i det heile, har gjort den same kyrkjereisa som Håkon (63) og Anne M. Glatved-Prahl (61). Og no er dei godt i gang med gudsteneste-besøk i dei 35 bergenskyrkjene.