Kystsogevekene: – Historia, notida og framtida vår ligg i kystkulturen

Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er for lita forståing rundt det hav, sjø og maritim næring har hatt, har og kjem til å ha å seie i framtida. Marine næringar skaffar ein stor prosent av inntektene. Kanskje dette vert meir forståeleg når folk får vite at staten Norge disponerer 5,2 gonger meir sjøareal enn landareal, seier Kjell Magnus Økland, dagleg leiar for Stiftinga Kystsogevekene som arrangerast i sommar.