Starta eige korps for dei yngste

Medan somme korps slit med rekrutteringa, har Manger Skulemusikklag starta eige juniorkorps for å handtere den store interessa blant dei unge. Kva er hemmelegheita?