Har du fått denne meldinga? – Hald deg unna, seier Telenor

Av

Dei siste dagane har mange nordmenn fått denne mistenkelege meldinga.