Dame i 50 åra skal ha halde 33 kattar innestengt. No risikerer ho fengsel

Fleire av kattane måtte bli avliva på grunn av sjukdom.