Trua både politi og legevakt – no må kvinna i fengsel

Ei kvinne frå Alver er dømt til 53 dagar i fengsel etter å ha komme med truslar om å skade andre.