I 16 år har Vivian arrangert «Ferie med meining» for kreftsjuke born og familiane deira. No er også alle borna med som frivillege: – Fantastisk å kunne hjelpa

– Det følest godt å vera med å gje eit lyspunkt.